PODRŠKA KLIJENTIMA


Portal za pružanje podrške klijentima predstavlja dio integrisanog informacionog sistema (“IS”) Zapad banke AD Podgorica (“Zapad banka”).

 

Kako biste otpočeli sa upotrebom servisa, otvorite novi korisnički\r\nnalog pritiskom na link “Otvori nalog“.

 

Nakon što otvorite nalog, biće Vam dostavljene instrukcije za pristup sadržajima portala. Posredstvom portala moći ćete da zahtijevate pružanje bankarskih usluga, da pratite status Vaših zahtjeva, da postavljate pitanja i dobijate odgovore, da prosljeđuje banci elektronske dokumente i slično.


Elektronska komunikacija sa bankom je sigurna (poruke su enkriptovane).


IS smiju pristupiti samo ovlašćeni korisnici. Zapad banka je ovlašćena i dužna da štiti svoje informatičke resurse i da sprječava njihovu neovlašćenu upotrebu. Upotrebom IS i/ili bilo kojeg uređaja koji je povezan na IS pristajete na sljedeće uslove: 


  • Zapad banka ima pravo da ispituje Vašu komunikaciju sa IS.
  • Zapad banka je ovlašćena da ispituje podatke koje ste Vi proslijedili IS. 
  • Podaci koje ste otpremili IS-u nijesu privatnog karaktera i podliježi redovnom pregledu, pri čemu mogu biti objelodanjeni i/ili upotrijebljeni od strane Zapad banke u zakonom predviđene svrhe, uz zaštitu podataka o ličnosti. 
  • IS podliježe periodičnim sigurnosnim provjerama korisnika putem mjera kontrole pristupa, koje su dizajnirane u cilju zaštite IS. 
  • Povreda bilo koje od sigurnostnih mjera predstavljaće krivično djelo koje će biti pravno procesuirano na zakonom propisan način.