POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU

Banka je 01.07.2017.godine objavila polugodišnje finansijske izvještaje za 2017.godinu.