Stedi
Saznaj više

Ova internet prezentacija koristi cookies i slične tehnologije.

Ukoliko ne izmijenite podešavanja internet pretraživača, saglasili ste se sa upotrebom cookies. Što su cookies?

Omogući upotrebu

Izvještaj revizora za 2016. godinu

PricewaterhouseCoopers Podgorica, eksterni revizor Zapad banke, dostavio je 25.05.2017.godine izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima banke.

Platni računi fizičkih lica

Za mjesečnu naknadu u iznosu od EUR 2,00, klijent stiče pogodnost upravljanja transakcijama sa lakoćom, posredstvom modernog softvera za pružanje usluga internet bankarstva.

Kreditiranje fizikih lica

Usluge kratkoročnog i dugoročnog kreditiranja fizičkih lica pružaju se na način da se planovi otplate kredita idealno prilagode budućim ličnim primanjima klijenata.

Finansiranje pravnih lica

Usluge kratkoročnog i dugoročnog finansiranja privrednih društava pružaju se na način da se planovi otplate fleksibilno prilagode budućim novčanim tokovima klijenata.

Ponuda za nerezidente

Banka je svoju ponudu nerezidentim fizičkim i pravnim licima prezentovala putem internet stranica na engleskom jeziku, u formi posebnog portala. 

Finansiranje preduzetnika

Kreditni proizvodi su osmišljeni sa ciljem da se pruži potrebna finansijska podrška postojećim preduzetničkim biznisima ili perspektivnim početničkim projektima.

  

 • 1.Postanite klijent

  Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

  U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

  Opširnije
 • 2.Podnesite zahtjev

  Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

  Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

  Opširnije
 • 3.Koristite uslugu

  Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

  Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

  Opširnije