2.Podnesite zahtjev

Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

U zavisnosti od vrste usluge koja se traži, klijent može očekivati da će ga lica zaposlena u banci kontaktirati sa zahtjevima za dostavljanje dokumenata, dopunu informacija i slično.

U svakom slučaju, princip je da se razmjmena dokumenata i informacija između klijenta i banke obavlja posredstvom internet stranica za pružanje podrške klijentima, što omogućava klijentu da bez odlaska u banku kompletira dokumentaciju, bude obaviješten o statusu zahtjeva i u realnom vremenu prati progres procesa odobravanja tražene usluge.