Komision

Kod komisonih poslova, banka (komisionar) sprovodi nalog klijenta-komitenta i u takvom poslu istupa u svoje ime i za račun komitenta.

Komision se najčešće koristi u slučajevima odobravanja plasmana kredita trećem licu, pri čemu kliejnt-komitent obezbjeđuje novčano pokriće (u vidu oročenog novčanog depozita), dok banka-komisionar odobrava i administrira kredit za račun klijenta.

Kod ovakvih poslova, banka suštinski ne preuzima rizik naplate plasiranih sredstava komitenta, ukoliko nije ugovorena del credere klauzula (u takvim sličajevima, banka odgovara komitentu za uspješnu naplatu plasiranih sredstava).

Kako ovakvi poslovi prema pravilu ne proizvode kreditni rizik po banku, jedini trošak po klijenta predstavlja komisiona provizija koju banka naplaćuje na pružene usluge administriranja plasmana.