Investicione usluge

Zapad banka a.d. Podgorica klijentima pruža investicione usluge u skaldu sa crnogorskim Zakonom o tržištu kapitala, pod nazorom Komsije za tržište kapitala Crne Gore.

Investicione usluge podrazumijevaju:

Kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata u ime i za račun klijenata

Čuvanje finansijskih instrumenata za račun klijenta na računu investicionih usluga

Naplatu prihoda od finansijkih instrumenata (dividende, kuponi itd:) za račun klijenata

Investiciono savjetovanje 

Poslove pružanja investicionih usluga Zapad banka a.d. Podgorica obavlja u skladu sa Pravilima pružanja investicionih usluga, primjenjujući naknade iz Pravilnika o tarifama investicionih usluga