Krediti

Pitanja međusobnih odnosa banke i fizičkog lica – korisnika kredita detaljno su uređena odredbama Zakona o potrošačkim kreditima ("Sl. list Crne Gore", br. 35/13 od 23.07.2013.godine).

Banka finansira različite potrebe fizičkih lica:

Gotovinski nenamjenski kredit

 • Namjena: utvrđuje je klijent
 • Iznos: EUR 500,00 – 20.000,00
 • Nominalna kamatna stopa: 6.50% -12.0%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0 - 2.0%
 • Period otplate: do 84 mjeseca
 • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkim kreditima 
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Namjenski kredit za FL

 • Namjena: kupovina roba široke potrošnje ili nabavka usluga (plaćanje se vrši prema ispostavljenim predračunima prodavaca roba / usluga), adaptacija i dogradnja stambenog prostora, adaptacija i dogradnja turističkih kapaciteta, ako je FL registrovano za obavljanje pomenute djelatnosti, kao i refinansiranje obaveza kod drugih banaka i kod Banke.  
 • Iznos: EUR 500,00 – 200.000,00
 • Nominalna kamatna stopa: 5.0% -12.0%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0 - 2.0%
 • Period otplate: do 84 mjeseca
 • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkim kreditima
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života, itd.
 • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Stambeni kredit

 • Namjena: kupovina stambene jedinice ili refinansiranje ranije uzetog stambenog kredita
 • Iznos: EUR 20.000,00 – 150.000,00
 • Učešće klijenta: minimum 10% vrijednosti ugovora
 • Nominalna kamatna stopa: 4.0 -9.0%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0-2.0%
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Period otplate: 13 - 120 mjeseci
 • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkim kreditima
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: prema politici kolaterala banke
 •  

Kredit obezbijeđen namjenskim oročenim novčanim depozitom 100% 

 • Iznos: min EUR 100 – max (bez ograničenja)
 • Period otplate: bez ograničenja, saglasno roku oročenja depozita kojim se garantuje otplata kredita
 • Nominalna kamatna stopa: spread između nominalne kamatne stope na depozite i na kredite mora iznositi minimum 1%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.20% - 2.0%
 • Otplata: prema fleksibilnom planu otplate kojeg definiše klijent (jednaki mjesečni, kvartalni, polugodišnji anuiteti, otplata po isteku roka otplate itd.)
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkim kreditima
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: 100% namjenski oročeni novčani depozit.

Uslove konkretnih kreditnih proizvoda moguće je provjeriti na stranici Kreditni računar.

Kreditnu sposobnost fizičkog lica moguće je provjeriti na stranici Bonitet fizičkih lica.