Krediti

Pitanja međusobnih odnosa banke i fizičkog lica – korisnika kredita detaljno su uređena odredbama Zakona o potrošačkim kreditima ("Sl. list Crne Gore", br. 35/13 od 23.07.2013.godine).

Banka finansira različite potrebe fizičkih lica:

Gotovinski nenamjenski kredit

 • Namjena: utvrđuje je klijent
 • Iznos: EUR 300 – 20,000
 • Nominalna kamatna stopa: 7.0 -12.0%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0 - 2.0%
 • Period otplate: do 84 mjeseca
 • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkom kreditu
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Potrošački kredit

 • Namjena: kupovina roba ili nabavka usluga (plaćanje se vrši prema ispostavljenim predračunima prodavaca roba / usluga)
 • Iznos: EUR 300 – 200,000
 • Nominalna kamatna stopa: 5.0 -12.0%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0 - 2.0%
 • Period otplate: do 84 mjeseca
 • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkom kreditu
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Stambeni kredit

 • Namjena: kupovina stambene jedinice ili refinansiranje ranije uzetog stambenog kredita
 • Iznos: EUR 20,000 – 150,000
 • Učešće klijenta: minimum 10% vrijednosti ugovora
 • Nominalna kamatna stopa: 4.0 -9.0%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0-2.0%
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Period otplate: 13-120 mjeseci
 • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkom kreditu
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Kredit 100% obezbijeđen namjenskim oročenim novčanim depozitom

 • Iznos: minimum EUR 100
 • Period otplate: bez ograničenja, saglasno roku oročenja depozita kojim se garantuje otplata kredita
 • Nominalna kamatna stopa: spread između nominalne kamatne stope na depozite i na kredite mora iznositi minimum 2%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0% - 2.0%
 • Otplata: prema fleksibilnom planu otplate kojeg definiše klijent (jednaki mjesečni, kvartalni, polugodišnji anuiteti, otplata po isteku roka otplate itd.)
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkom kreditu
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: 100% namjenski oročeni novčani depozit.

 

Uslove konkretnih kreditnih proizvoda moguće je provjeriti na stranici Kreditni računar.

Kreditnu sposobnost fizičkog lica moguće je provjeriti na stranici Bonitet fizičkih lica.