Štednja

Depozitni proizvodi banke krajnje su fleksibilno koncipirani, sa namjerom da se odgovori specifičnim potrebama štediša.

Banka prihvata depozite fizičkih lica u valutama EUR i USD.

Depoziti po viđenju

Depoziti po viđenju (avista) su takvi depoziti kod kojih klijent ima pravo da raspolaže novčanim sredstvima u bilo koje vrijeme, pri čemu nije dužan da najavljuje banci da će povući svoja sredstva.

Raspolaganje sredstvima avista depozita vrši se ispostavljanjem platnog naloga banci, na šalteru banke ili posredstvom aplikacije za internet bankarstvo.

Banka ne plaća kamatu na sredstva po viđenju.

Oročeni depoziti

Oročeni depozit je depozit kod kojeg klijent deponuje sredstva kod banke na unaprijed određeno vrijeme, dok se banka obavezuje klijentu da će mu na tako deponovana sredstva platiti ugovorenu kamatu i vratiti novac nakon isteka perioda oročenja.

Banka nudi klijentima dvije vrste štednje:

a)Rentna štednja

b)Klasična štednja

Renta štednja – vrsta oročene štednje kod koje se, za vrijeme perioda oročenja, kamata isplaćuje redovno – kao renta (mjesečno), dok se glavnica isplaćuje po isteku perioda oročenja.

Standardni (klasični) tip štednje vrsta je oročene štednje kod koje se glavnica, uvećana za kamatu, isplaćuje Klijentu nakon isteka perioda oročenja. 

Banka i klijent mogu se sporazumjeti da rok oročenja bude vremenski period jednak ili duži od 6 mjeseci, prema sljedećim uslovima:

I.Štednja u valuti EUR

Ročnost

Rentna

Klasik

500,00- 50.000,00

500,00- 50.000,00

6

0,80%

0,90%

12

2,00%

2,10%

24

2,40%

2,50%

36

3,00%

3,10%

 

 

II.Štednja u valuti USD

 

Ročnost

Rentna

Klasik

500,00- 50.000,00

500,00- 50.000,00

6

1,30%

1,40%

12

2,50%

2,60%

24

3,00%

3,10%

36

3,50%

3,60%

 

 

Prilikom isplate kamate na štednju fizičkih lica, banka je dužna da obračuna, obustavi i prenese Poreskoj upravi Crne Gore iznos poreza na dohodak fizičkih lica. 

Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita.

Uslove konkretnih kreditnih proizvoda moguće je provjeriti na stranici Računar štednje.