Stampa

Platni računi fizičkih lica

Za mjesečnu naknadu u iznosu od EUR 2,00, klijent stiče pogodnost upravljanja transakcijama sa lakoćom, posredstvom modernog softvera za pružanje usluga internet bankarstva.

Jednostavan pristup različitim računima (platni, depozitni, kreditni) na jednom mjestu podrazumijeva:

 • Internet bankarstvo(hardverski i/ili softverski token, upotreba tableta ili računara
 • Mobilno bankarstvo (softverski token, upotreba pametnog telefona
 • Transakcioni račun valuti EUR
 • Izvršenje domaćih platnih transakcija
 • Izvršenje međunarodnih platnih transakcija
 • Besplatna upotreba internet aplikacije za pružanje podrške klijentima (mogućnost dostavljanja - upload dokumenata, postavljanja pitanja, predaja zahtjeva itd.)
 • Besplatan prenos sredstava sa računa za izvršenje domaćih plaćanja na račun za međunarodna plaćanja, i obrnuto
 • Mogućnost konverzije sredstava na računu iz valute EUR u valute USD i CHF, i obrnuto
 • Mogućnost deponovanja sredstva (depozit po viđenju, oročeni novčani depozit)
 • Mogućnost uvida u sve račune depozita (depozit po viđenju, oročeni novčani depozit)
 • Mogućnost uvidau sve račune kredita
 • Mogućnost ispisa izvoda, analitika prometa računa, planova otplate i slično (mogućnost štampe svih podataka dostupnih posredstvom aplikacije za internet bankarstvo).

 

Iznos od EUR 2,00 ne obuhvata naknade za izvršenje platnih transakcija u zemlji ili sa inostranstvom i naknade za obavljanje mjenjačkih poslova.

Naknada za izdavanje hardverskog tokena Gemalto iznosi EUR 50. Upotreba softverskog tokena Banksoft MobileToken je besplatna, aplikacija se može preuzeti sa App Store (iOS) ili Play Store (Android).

 

Više informacija o postupku otvaranja platnog računa fizičkog lica možete naći na stranici Računi.