Kreditiranje fizikih lica

Usluge kratkoročnog i dugoročnog kreditiranja fizičkih lica pružaju se na način da se planovi otplate kredita idealno prilagode budućim ličnim primanjima klijenata.

Banka pruža sljedeće finansijske usluge fizičkim licima:

 • Gotovinski nenamjenski kredit
 • Gotovinski namjenski kredit
 • Stambeni kredit
 • Overdraft kredit (za lica koja primaju zaradu posredstvom banke)
 • Kredit za kupovinu putničkih motornih vozila
 • Kredit za refinansiranje postojećih finansijskih obaveza (kod drugih finansijskih organizacija)

 

Više informacija o uslovima finansiranja fizičkih lica možete naći na stranicama Krediti, Bonitet fizičkih lica i Kolaterali.

  

 • 1.Postanite klijent

  Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

  U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

  Opširnije
 • 2.Podnesite zahtjev

  Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

  Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

  Opširnije
 • 3.Koristite uslugu

  Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

  Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

  Opširnije