Finansiranje pravnih lica

Usluge kratkoročnog i dugoročnog finansiranja privrednih društava pružaju se na način da se planovi otplate fleksibilno prilagode budućim novčanim tokovima klijenata.

U tom smislu, banka pruža sljedeće finansijske usluge pravnim licima:

 • Revolving kredite za finansiranje obrtnog kapitala
 • Revolving kredite za finansiranje trajnih obrtnih sredstava
 • Kratkoročne kredite za obrtna sredstva sa dospjećem glavnice na kraju perioda otplate
 • Kratkoročne kredite za obrtna sredstva obročnom otplatom glavnice
 • Overdraft kredite
 • Kredite za refinansiranje obrtnog kapitala
 • Investicione kredite 
 • Investicione hipotekarne kredite
 • Trgovačko hipotekarno finansiranje 
 • Kredite za kupovinu motornih vozila
 • Kredite za konsolidaciju finansijskih obaveza
 • Garancije za osiguranje ponude
 • Garancije za osiguranje plaćanja
 • Garancije za osiguranje povraćja avanasa
 • Garancije za osiguranje nefinansijske činidbe
 • Itd.

 

Više informacija o uslovima finansiranja pravnih lica možete naći na stranicama Krediti i Kolaterali.

 

 

 

  

 • 1.Postanite klijent

  Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

  U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

  Opširnije
 • 2.Podnesite zahtjev

  Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

  Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

  Opširnije
 • 3.Koristite uslugu

  Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

  Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

  Opširnije