1.Postanite klijent

Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

Spisak dokumenata, koja moraju biti pripremljena i dostavljena banci od strane rezidentnih pravnih lica moguće je naći na stranici Računi . 

Podnošenje zahtjeva za pružanje bankarskih usluga vrši se posredstvom stranica za podršku klijentima na ovoj adresi.

Kada nalog bude otvoren, potrebno je izvršiti prijavljivanje upotrebom instrukcija koje je dostavio administrator.

Komunikacija između klijenta i banke obezbijeđena je sa 256-bit Secure Sockets Layer enkripcijom.

Nakon što je prijavljivanje na sistem uspješno završeno, klijent može proslijediti banci poruke i elektronske dokumente i u bilo koje vrijeme provjeriti status obrade zahtjeva.

Bilo kakava promjena statusa obrade zahtjeva klijentu će biti dostavljena putem elektronske pošte, na adresu koja se koristi prilikom prijavljivanja na portal.  

Kada dokumenta budu proslijeđena banci putem aplikacije za pružanje podrške klijentima, banka će prihvatiti zahtjev klijenta, otvoriti radni fajl, kontaktirati klijenta i putem elektronske pošte dostaviti pisane instrukcije  o formi i sadržini dokumenata koja moraju biti dostavljena u postupku otvaranja računa, o načinu uspostavljanja računa i obavljanja platnih transakcija posredstvom internet aplikacije za pružanje bankarskih usluga.

U skladu sa principima procedure "Upoznaj svog klijenta", prije otvaranja platnog računa, banka je dužna intervjuisati klijenta, što je moguće sprovesti na način što će ovlašćeni predstavnik klijenta lično doći u banku ili će sa njim biti obavljen videokonferencijski razgovor.

  

 • 1.Postanite klijent

  Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

  U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

  Opširnije
 • 2.Podnesite zahtjev

  Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

  Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

  Opširnije
 • 3.Koristite uslugu

  Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

  Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

  Opširnije