2.Podnesite zahtjev

Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

U zavisnosti od vrste usluge koja se traži, klijent može očekivati da će ga lica zaposlena u banci kontaktirati sa zahtjevima za dostavljanje dokumenata, dopunu informacija i slično.

U svakom slučaju, princip je da se razmjmena dokumenata i informacija između klijenta i banke obavlja posredstvom internet stranica za pružanje podrške klijentima, što omogućava klijentu da bez odlaska u banku kompletira dokumentaciju, bude obaviješten o statusu zahtjeva i u realnom vremenu prati progres procesa odobravanja tražene usluge.

  

 • 1.Postanite klijent

  Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

  U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

  Opširnije
 • 2.Podnesite zahtjev

  Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

  Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

  Opširnije
 • 3.Koristite uslugu

  Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

  Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

  Opširnije