2. Izdata dozvola za rad Zapad banke

Centralna banka Crne Gore je 30.01.2015.godine izdala Zapad banci dozvolu za rad broj O.No.0101-4014/67-3, kojom je odobreno pružanje svih bankarskih usluga saglasno odredbema Zakona o bankama.