3. Odluka o emisiji akcija Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednostin Crne Gore je 26.02.2015.godine donijela odluku broj 02/10e-2/2-15, kojom je dozvolila Zapad banci eemisiju akcija u ukupnoj vrijednosti od EUR 6,5 miliona, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o hartijama od vrijednosti.