4. Registracija Zapad banke

Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore je 06.03.2015.godine pod brojem 40009448 registrovao Zapad banku AD Podgorica kao pravno lice i akcionarsko društvo, saglasno Zakonu o privrednim društvima.