6. Otvoren račun kod Centralne banke Crne Gore

Centralna banka Crne Gore je 19.03.2015.godine otvorila Zapad banci AD Podgorica transakcioni račun broj 907-57001-31