8. Banka je uvrštena u SWIFT-ov direktorijum međunarodnih finansijskih organizacija

SWIFT je 06.04.2015.godine uvrstio banku u svoj direktorijum međunarodnih finansijskih organizacija.