9. Banka otvara račune i vrši platne transakcije

Centralna banka Crne Gore je 17.04.2015.godine zaključila sa Zapad bankom ugovor o pružanju usluga platnih operacija u zemlji.

Osnovom ovog ugovora, Zapad banka je stekla pravo da otvara račune fizičkim i praavnim licima i obavlja sve vrste platnih operacija u zemlji.

Istog dana PJSC Bank Vostok iz Dnipropetrovska, Ukrajna otvorila je Zapad banci korespodentni račun, čime je banka stekla mogućnost da obavlja i međunarodne platne transakcije.