10. Banka je odobrila prve kredite svojim klijentima

Banka je 30.04.2015.godine odobrila prve kredite klijentima - fizičkim i pravnim licima.