11. Banka je odobrila kredit u iznosu od USD 15.430.000 kompaniji UNIPROM NIKSIC

Banka je 07.08.2015.godine odobrila kompaniji Uniprom Niksic kredit u iznosu od USD 15.430.000, sa svrhom plaćanja druge polovine prodajne cijene (EUR 13.980.000) za cjelokupnu imovinu AD Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju.