12. Banka je dostigla vrijednost bilansne sume od EUR 50 miliona

Banka je 03.12.2015.godine dostigla vrijednost bilansne sume od EUR 50 miliona.