16. Američka privredna komora u Crnoj Gori je odobrila prijavu Zapad banke za članstvo u komori

Odbor guvernera Američke privredne komore u Crnoj Gori je 28.06.2016. godine odobrio prijavu Zapad banke za patron članstvo u komori.