17. Zapad banka dobija novo sjedište

Početkom decembra 2016.godine sjedište Zapad banke će biti preseljeno sa sadašenje adrese (Rimski trg 42) na novu adresu, u ulici Moskovskoj 2b/VII sprat (zgrada u kojoj se nalazi sjedište Societe Generale banke). Na sadašnjoj adresi formiraće se prva filijala banke, u kojoj će se fizičkim i pravnim licima pružati sve bankarske usluge.