Naša misija

Jednostavnost – Nastojaćemo da klijentima pružamo usluge na način koji će garantovati zadovoljenje sadašnje i predvidljivih budućih poslovnih. Usluge ćemo pružati na način koji klijenta izlaže najnižim troškovina, na najefikasniji način.

Pouzdanost – Dosljednom primjenom modernih standarda zdravog korporativnog upravljanja, afirmisanjem pravnih standarda koji uređuju aspekte unutrašnje kontrola, interne i eksterne revizije, stalnim racionalnim unapređivanjem primjenjenih informacionih i bankarskih tehnologija, banke će u svakom trenutku nastojati da zasluži i opravda povjerenje klijenata, partnera i nacionalnog bankarskog supervizora. 

Odgovornost – Banka će nastojati da stekne i održi reputaciju profesionalno odgovornog činioca.