Platne kartice

 

MasterCard Business Debit kartica je beskontaktna kartica, koja je vezana za tekući i/ili devizni račun i omogućavaju da novcem raspolažete nezavisno od radnog vremena ekspozitura.

MasterCard Business Debit kartica namijenjena je pravnim licima i preduzetnicima - klijentima Banke. Ove kartice su vezane za namjenski račun, na koji pravno lice ili preduzetnik - shodno svojim potrebama - prenosi sredstva sa svog trasakcionog računa.

Prednosti kartica:

 • Besplatno podizanje gotovine na bankomatima Hipotekarne banke a.d. Podgorica
 • Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu bez provizija i naknada
 • Mogućnost korišćenja kartice za kupovinu putem interneta
 • Beskontaktno plaćanje; za transakcije ispod određenog iznosa ne zahtijeva se potvrda transakcije PIN-om, već se samo kartica prinese čitaču. Limit do kojeg je moguće izvršiti beskontaktno plaćanje, zavisi od u banke u zemlji ili inostranstvu u kojoj se plaćanje vrši i definiše se po pravilima MasterCard kartičarske organizacije
 • Prijem SMS sigurnosne poruke za svaku obavljenu transakciju.

 

Kako kartica funkcioniše?

Korišćenje kartice moguće je na svim bankomatima i prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, a koji nose natpis „MasterCard“, a to je ukupno 24 miliona prodajnih mjesta i preko 850 hiljada bankomata širom svijeta. Karticu možete koristiti i za kupovinu putem Interneta, s tim što preporučujemo da svoje transakcije ograničite na web sajtove koji koriste CVV standard za potvrdu identiteta korisnika kartice (uz besplatno korišćenje usluge 3D secure).

Osnovni korisnik kartice je osoba koja je vlasnik računa i po jednom računu se mogu izdati dvije dodatne kartice. Svim transakcijama po osnovu korišćenja dodatnih kartica, tereti se račun korisnika osnovne kartice. Dodatna kartica se izdaje samo uz saglasnost vlasnika računa osnovne kartice.

Rok važenja osnovne i dodatnih kartica je 3 godine i automatski se produžavaju po isteku tog roka.

Za transakcije ispod određenog iznosa ne zahtijeva se potvrda transakcije PIN-om, već se samo kartica prinese čitaču. Limit do kojeg je moguće izvršiti beskontaktno plaćanje zavisi od banke vlasnika POS terminala, a definisano je pravilima MasterCard kartične organizacije.

Gubitak kartice, bilo da je izgubljena ili ukradena u zemlji ili inostranstvu, odmah treba prijaviti na broj telefona: +382 (0)20690 069 (dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini).

 

Koje isprave je potrebno prezentovati banci u postupku izdavanja kartice?

 • Lična karta ili pasoš
 • Čitko popunjen Zahtjev za izdavanje MasterCard Business Debit kartice.

 

Prilikom izdavanja kartice, Banka uručuje klijentu Opšte uslove izdavanja i korišćenja platne kartice kao platnog instrumenta u Banci i Opšta pravila izdavanja i korišćenja MasterCard debitnih kartica Zapad banke

Usluge kartičnog poslovanja pružaju se u skladu sa važećom tarifom.

Što podrazumijeva opcija 3D SECURE?

3D Secure je potpuno besplatna usluga Banke, koja garantuje dodatnu sigurnost prilikom kupovine Mastercard karticama putem interneta, odnosno posredstvom web sajtova koji su dio MastercardSecureCode sistema.

Ova usluga će zaštiti Vaše Mastercard kartice od potencijalnih zloupotreba prilikom kupovine putem interneta. Sve što Vam je potrebno za bezbrižnu kupovinu je sljedeće:

 • MasterCard platna kartica Zapad banke
 • Internet prodavnica koja podržava plaćanje putem MasterCard SecureCode

 

Osim što je potpuno besplatna, ova usluga se i veoma jednostavno aktivira. Pri kupovini putem interneta, na ekranu se otvara 3D Secure dialog box i vrši se provjera da li je kartica uključena u program sigurne kupovine. Dobija se jednokratna OTP lozinka putem SMS poruke na broj mobilnog telefona koji je prijavljen kod Zapad banke. Lozinka je jednokratna, što znači da Vam pri svakoj sljedećoj kupovini šaljemo novu.

3D Secure uslugu možete koristiti sa svojom postojećem Mastercard karticom, na bilo kom računaru ili mobilnom telefonu, bez ikakvog kakvog dodatnog softvera ili aplikacija.

Zahvaljujući ovoj usluzi, kao korisnik imate punu kontrolu nad korišćenjem kartice, čime se sprečava njena zloupotreba. Osim toga, korisnik ima uvid i u prenos ličnih podataka koji se odvija između njega i banke, a koji su web prodavcu nedostupni. Sva plaćanja putem interneta obavljaju se putem aktivacionog koda ili lozinke poznatim samo korisniku kartice.

Prilikom kupovine putem interneta, možete pratiti sledeća uputstva:

 • Odaberite proizvode i usluge koje želite da kupite, a zatim pređite na stranicu za plaćanje i upišite tražene podatke (traženi podaci su najčešće: ime i prezime odštampano na kartici, broj kartice, datum važenja i CVV.
 • Kada potvrdite plaćanje, Internet sajt će se automatski povezati sa bankom i provjeriti da li je kartica aktivirana za korišćenje 3D Secure usluge.
 • Nakon toga, na Vašem ekranu pojaviće se prozor sa osnovnim detaljima o transakciji, Vašim identifikacionim podacima i zahtjevom za unos jednokratne lozinke.
 • Provjerite svoje podatke (iznos transakcije, poslednje četiri cifre na kartici i lične podatke). Lozinku ćete zatim dobiti na registrovani broj telefona u našoj bazi. Unesite svoju lozinku i potvrdite unos.
 • Ukoliko je lozinka ispravna, banka će prodavcu potvrditi Vašu autentičnost.
 • Trgovac banci prosleđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice nakon čega se obavlja kupovina.

 

U slučaju da zaboravite svoju lozinku ili aktivacioni kod, kao i u situacijama kada se dese tri uzastopna pogrešna unosa, usluga biva blokirana. Tada je neophodno da pozovete Autorizacioni centar: tel, +382(020) 690 069, kako bi Vam dalje korišćenje ove usluge bilo omogućeno.