Provjera IBAN-a

Document

Uz pomoć IBAN verifikatora možete provjeriti ispravnost IBAN koda, kojeg određene države koriste za međunarodna plaćanja u skladu sa ISO 13616 IBAN standardom.

Računi koje klijenatima otvara Zapad banka AD Podgorica imaju strukturu ME25570xxxxxxxxxxxxxxx, gdje ME označava državu Crnu Goru, 25 je kod države Crne Gore, 570 je kod Zapad banke, narednih trinaest cifara referenciraju klijenta dok poslednje dvije cifre predstavljaju kontrolni broj.

Unesite IBAN