Opšti uslovi upotrebe sadržaja internet stranica Zapad banke

1. Prihvatanje Opštih uslova upotrebe sadržaja internet stranica

Pristupanjem internet stranicama Zapad banka AD Podgorica (u daljem tekstu: „Zapadbanka“), pregledom sadržaja, bilo kakvom upotrebom bilo kojeg objavljenog sadržaja, računarskom obradom sadržaja usljed koje je neka informacija proslijeđena informatičkim resursima Zapadbanka, saglasisli ste se sa sljedećim Opštim uslovima upotrebe sadržaja internet stranica (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“). U tom smilsu, saglasili ste se da prihvatate da sadržina Opštih uslova predstavlja sadržinu formalnog ugovora koji je ovim putem zaključen između Vas i Zapadbanke. Ukoliko želite isključite primjenu Opštih uslova, odnosno isključite mogućnost zaključenja ugovora, imate mogućnost da ne pristupite sadržajima Zapadbanke, ili da ih na drugi način ne upotrebljavate.

2. Sadržina informacija

Saglasili ste se da je Zapadbanka ovlašćena da izmijeni ili ukloni bilo koju od objavljenih informacija prema sopstvenom nahođenju i bez prethodnog upozorenja, što uključuje i mogućnost da Vam bude uskraćen pristup nekoj od informacija. Nadalje, saglasili ste se da: informacije prezentovane putem internet stranica Zapadbanke, posebno sadržaji prezenzovani putem stranica za podršku klijentima, predstavljaju dio integrisanog informacionog sistema (u daljem tekstu: “IS”) Zapadbanke; da IS smiju pristupiti samo ovlašćeni korisnici; da je Zapadbanka ovlašćena da štiti svoje informatičke resurse i sprječava neovlašćenu upotrebu IS; da upotrebom IS i/ili bilo kojeg uređaja koji je povezan na IS pristajete na sljedeće uslove: i) Zapadbanka ima pravo da ispituje komunikaciju sa IS iz razloga koji se ne ograničavaju na testiranje ranjivosti IS i monitoring mrežnih i korisničkih aktivnosti; ii) u bilo kojem trenutku, Zapadbanka je ovlašćena da zaplijeni podatke uskladištene na IS; iii) komunikacije i podaci koji su uskladišteni u IS nijesu privatnog karaktera i podliježi redovnom pregledu, pri čemu mogu biti objelodanjeni i/ili upotrijebljeni od strane Zapadbanke u zakonom predviđene svrhe; iv) IS podliježe sigurnosnim provjerama korisnika putem mjera kontrole pristupa, koje su dizajnirane sa ciljem zaštite informatičkih intresa Zapadbanke. Povreda bilo koje od sigurnostnih mjera predstavljaće krivično djelo koje će biti pravno procesuirano na odgovarajući način.

3. Svojina nad sadržajima

Saglasili ste se da Zapadbanka zadržava svoju nad objavljenim sadržajima i da sadržina prava obuhvata i sva prava koja mogu proisteći iz osnova dizajna, idejnog rješenja i drugih srodnih prava koje štiti regulativa koja lokalno i/ili međunarodno uređuje marteriju intelektualne svojine. Zapadbanka Vas ovlašćije da pregledate sadržine i da sačinite jednu kopiju pregledanog materijala za ličnu upotrebu (prethodno isključuje pravo na komercijalnu upotrebu sadržaja). Sadržaj ne može biti prodat, reprodukovan ili distribuiran bez saglasnosti Zapadbanke. Prava trećih lica na žigove, grafička rješenja i slično predstavljaju lična apsolutna prava tih lica.

4a. Proslijeđeni sadržaji (od Vas prema Zapadbanci)

Bezuslovno i neopozivo ste se saglasili da Zapadbanka ima pravo da sve sadržaje - koje ste joj proslijedili elektronskim putem posredstvom njenih internet stranica – bez naknade obrađuje, analizira, objavljuje (djelimično ili kao cjelinu), modifikuje i slično, uz obavezu čuvanja podataka koji su zakonima Crne Gore propisani kao lični podaci ili bankarska tajna. U tom smislu, ovim putem deklarišete da podjedujete sva praavna ovlašćenja za proslijeđivanje sadržaja Zapadbanci, te da ćete naknaditi eventualnu štetu koju bi Zapadbanka mogla pretrpjeti usljed povrede prava trećih lica.

4b. Proslijeđeni sadržaji (od Zapadbanke prema Vama)

Saglasili ste se da neke internet stranice Zapad banke koriste cookie-je. Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na Vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu. Funkcija cookie-a je da omogući praćenja i analize posjeta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice Zapadbanke. U konkretnom slučaju, Vaši lični podaci nisu sačuvani, što znači da se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na Vašem računaru, neophodno je da onemogućite cookie za ovu internet stranicu u Vašem internet pretraživaču. Ranije instaliran cookie možete obrisati iz Vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.

5. Prestanak ugovornog odnosa

Ugovor koji je zaključen između Zapadbanke i Vas Vašim prihvatanjem Opštih uslova ostaće na snazi sve dok ga jedna ugovorna strana ne otkaže pisanim putem (porukom elektronske pošte). Odredbe ugovora čija primjena uzrokuje posljedice trajnog karaktera ostaće na pravnoj snazi nakon što ugovor bude otkazan.

6. Odricanje od prava na naknadu štete

Saglasili ste se da ste se zaključenjem ovog ugovora odrekli prava na potraživanje naknade štete koja bi mogla nastati usljed Vaše upšotrebe neke informacije koja je objavljena na internet stranicama Zapadbanke. U tom smislu, zaključenjem ovog ugovora - s izuzetkom obaveze zaštite informacija koje su zakonima Crne Gore propisane kao lične ili povjerljive - Zapadbanka Vam ne daje bilo kakvu eksplicitnu ili implicitnu garanciju u vezi sa sadržinom (ili greškama u sadržini) informacija koje su objavljene na njenim internet stranicama.

7. Spoljni sadržaji

Zapadbanka može u svoje sadržaje uključiti i hyperlinkove na internet stranice trećih lica. Saglasili ste se da Zapadbanka nije odgovorna za sadržaje trećih lica, te da se iključenje hiperlinkova ne može smatrati podržavanjem, oglašavanjem ili reklamiranjem sadržaja trećih lica.

8. Mjerodavno pravo

Saglasili ste se da svi pravni odnosi, koji su proistekli ili će proisteći iz činjenice zaključenja ovog ugovora putem vašeg prihvata Opštih uslova, budu uređeni u skladu sa pravom Crne Gore. U slučaju spora, nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

9. Cijelina ugovora

Prihvatanjem Opštih uslova saglasili ste se da je zaključen ugovor čija je sadržina identična sadržini Opštih uslova. Vaši odnosi sa Zapadbankom koji će prositeći iz posebnih poslovnih odnosa, odnosno odnosi koji ne proističu iz činjenice upotrebe sadržaja internet stranica Zapadbanke, regulisani su pravom Crne Gore i internim regulativama zapadbanke koje se primjenjuju na takve komercijalne odnose.

10. Komunikacija

Prihvatanjem Opštih uslova pristali ste da komunikaciju sa Zapadbankom vršite posredstvom Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

11. Izmjena Opštih uslova

Saglasili ste se da Zapadbanka zadržava pravo da izmijeni Opšte uslove u bilo koje vrijeme, bez dužnosti da Vas o tome obavještava. Izmjene Opštih uslova imaće efekat sa danom objavljivanja na internet stranicama Zapadbanke, počev od datuma koji je u Opštim uslovima naveden kao datum objavljivanja.

Zapad banka AD Podgorica

Podgorica, 8. mart 2015