Uputstvo za upotrebu tokena

Softverski token Banksoft MobileToken je besplatan, aplikacija se može preuzeti sa App Store (iOS) ili Play Store (Android).

Uputstvo o upotrebi tokena Banksoft MobileToken

Uputstvo o upotrebi tokena Gemalto