Prigovori i pohvale

Prigovor na rad zaposlenog ili pruženu bankarsku uslugu, klijent podnosi najkasnije u roku od 30 dana od nastalog događaja (osim ako nije ugovoren drugačiji rok).

Prigovor se podnosi na jedan od sljedećih načina:

Lično u sjedištu banke ili u poslovnici banke - popunjavanjem Obrasca
Putem pošte, slanjem na adresu Moskovska 2b/VII,
81000 Podgorica

Putem elektronske pošte (e-mail) na adresu: prigovor@zapadbanka.me