Usluga obavještenja

Budite informisani i bezbrižni

Informacije o svim promjenama na računu putem SMS-a

Svakodnevno pratite promjene i raspoloživo stanje na svim vašim računima u našoj Banci prijemom SMS-a o nastaloj promjeni (u slučaju uplate zarade/penzije, priliva novca iz zemlje i inostranstva, transakcija karticama nastalih u zemlji i inostranstvu, kao i ulaska u nedozvoljeni minus)

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas