FX operacije

fx spot operacije
fx forvard (forward) operacije

Kursne liste, koje su formirane za valute kojima banka trguje, mijenjaju se u skladu sa dnevnim promjenama na međunarodnim tržištima, na kojima se trgovina obavlja.

Osim standardnih valutnih (mjenjačkih) usluga (FX), banka pruža korporativnim klijentima niz modernih usluga finansijskog tržišta.

FX SPOT operacije

Spot ugovor, predstavlja formu najčešće FX transakcije – iznos u jednoj valuti se mijenja za odgovarajući iznos u drugoj valuti, u skladu sa važećim spot tržišnim kursom.

Ugovor se izvršava istog dana.

Da bi spot transakcija bila izvršena, klijent u svom zahtjevu banci mora navesti iznos i valutni par - valutu iz koje se vrši mijenjanje (valuta koja se prodaje) i valutu u koju se mijenja (valuta koja se kupuje).

Rizik koji proističe iz spot operacija, odnosi se na okolnost da se na međunarodnom tržištu valuta dešavaju česte i neočekivane promjene. Moguće je da se vrijednost kupljene valute smanji, u odnosu na neku drugu, referentnu valutu, što posljedično može dovesti do gubitka po učesnika u spot operaciji.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas
FX forvard (forward) operacije

FX forvard ugovor, je sporazum o kupovini ili prodaji iznosa strane valute po određenoj cijeni u budućem vremenskom trenutku.

Forvard ugovor se izvršava u trenutku kada cijena valute na međunarodnom tržištu, postigne nivo zadat od strane klijenta.

FX forvardi omogućavaju investitorima, da upravljaju valutnim rizikom na finansijskom tržištu, na način što će fiksirati budući valutni kurs na dan izvršenja valutne transakcije. Dakle, upotrebom ovakvih ugovora investitor može:
• Fiksirati troškove proizvoda i usluga kupljenih na stranom tržištu
• Zaštititi marginu profita na proizvode i usluge koje su prodate na stranom tržištu
• Fiksirati valutne kurseve u budućem vremenu.

Forvard valutni kursevi zavise od spot valutnih kurseva i odnosa kamatnih stopa između dvije valute, odnosno razlike u visini kamate, koja se može zaraditi u dvijema državama tokom istog forvard perioda.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas