Sefovi

Bezbjednost na prvom mjestu

U cilju zadovoljavanja potreba klijenata, kao i osjećaja sigurnosti za njihove materijalne vrijednosti, Zapad banka nudi mogućnost iznajmljivanja sefova.

Sefove mogu koristiti fizička lica, rezidenti i nerezidenti
3 različite vrste sefova:
mali/srednji/veliki
Lokacija sefova:
Filijala u Podgorici,
ulica Moskovska br. 2a
Filijala u Budvi,
ulica Filipa Kovačevića bb

Predmeti koji se mogu čuvati: vrednosni papiri, dokumenta, umjetničke slike, nakit i sl
Predmeti koji se NE mogu čuvati: zapaljivi, eksplozivni, podložni kvarenju, raspadanju i sl.

Procedura zakupa sefa veoma je jednostavna – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtjevom za zakup sefa navodeći željenu veličinu sefa, a od dokumenata vam je potreban važeći identifikacioni dokument.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas