Dobro došli u Zapad banku, banku koju pažljivo gradimo sa vama od 2015 godine.

Zapad banka AD Podgorica je univerzalna banka, koja svojim klijentima obezbjedjuje širok spektar bankarskih usluga. Umjesto standardizovanog pristupa potrebama klijenata, banka nastoji da razvije i pruži personalizovane usluge, prilagođene njihovim specifičnim potrebama. Tokom 2022. godine Banka je definisala novi strateski cilj djelovanja u srednjem roku: rast tržišnog učešća i jačanje tržišne pozicije Banke u bankarskom sektoru Crne Gore u retail segmentu.

Poslovni procesi u banci, organizovani su na način da je pružena mogućnost klijentima, da svojim sredstvima upravljaju na jednostavan i efikasan način. Glavni cilj Zapad banke je građenje trajnih, harmoničnih, odnosa sa klijentima, posvećivanjem pažnje njihovim potrebama i kontinuiranim razvojem sebe i svog poslovanja, a za dobrobit svih.

U kombinaciji sa stručnošću, te usmjerenošću zaposlenih, naša Banka je jedinstven bankarski partner sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga, kao što su platne transakcije u zemlji i inostranstvu, krediti, garancije, depoziti, elektronsko bankarstvo, kartično poslovanje, forfeting, finansijski lizing, mjenjačni i drugi poslovi.

Banka vjeruje da su zaposleni jedna od ključnih vrijednosti i garancija za ostvarenje poslovnih ciljeva.

Zapad banka AD Podgorica
Moskovska broj 2b/VII sprat
81000 Podgorica
Crna Gora
Registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.
Registarski broj kod Centralnog registra privrednih subjekata: 4-0009448.
Osnovni kapital: EUR 15,5 Mil
PIB: 03032531
PDV: 30/31-17723-4

Račun: 907-57001-31
IBAN ME25570000981000004047
BIC: ZBCGMEPG