Kratkoročni krediti

Brzina koja prati tvoje potrebe

Period otplate

do 24 mjeseca

Povećanje prometa

u poslovanju

Povećanje

uvoza i izvoza

Kratkoročni kreditni proizvodi omogućavaju klijentima da prevaziđu neravnotežu između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja.

Overdraft krediti

Omogućavaju klijentima da prevaziđu neravnotežu između priliva i odliva sredstva iz tekućeg poslovanja. Služi kao podrška kratkoročnim finansijskim potrebama klijenata, kao što su: plaćanje kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, isplata plata, plaćanje poreza i sl., odnosno finansiranja tekuće likvidnosti.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas

Revolving krediti

Namijenjen je za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima, kao i tekuće likvidnosti. Klijent koristi odobreni kreditni limit prema potrebama, odjednom, ili sukcesivno, u tranšama. Suma iskorišćenih tranši, ne prelazi odobreni iznos kredita. Na iskorišćeni dio limita, obračunava se kamata, dok se na neiskorišćeni dio, obračunava naknada na neiskorišćeni iznos kredita.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva - Krediti za obrtna sredstva, namijenjeni su za različite djelatanosti: za kupovinu roba i usluga, sirovina, uvoz, izvoz, plaćanje usluga, taksi, carina i dr.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas

Kredit za finansiranje međunarodne trgovine sirovina, poluproizvoda i proizvoda

Kredit za finansiranje međunarodne trgovine sirovina, poluproizvoda i proizvoda, namjenjen je za kratkoročno finansiranje međunarodne trgovine roba (kreditira se do 80% nabavne vrijednosti robe po Ugovoru, koji je zaključen između zajmotražioca i dobavljača, kao što su poljoprivredni proizvodi, drvna građa, pamuk i sl).

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas

Kreditni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Podaci o kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke