Transakcioni računi i platni promet

Jednostavno i lako

Ukoliko želite da otvorite transakcioni račun u našoj Banci, u mogućnosti ste da izviršite nacionalne i međunarodne platne transakcije u raznim valutama, a takođe dobijate i raznovrsne usluge Banke.

U cilju otvaranja transakcionog računa i/ili transakcionih računa, neophodno je da popunite i dostavite potrebnu dokumentaciju i posjetite poslovnicu Zapad banke u Podgorici ili jedno od naših predstavništava u inostranstvu.

Na ovaj način ćete moći jednostavno i lako, da obavljate platne poslove, u okviru nacionlanog i međunarodnog platnog promenta, a u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore.

SWIFT kod Zapad banke
ZBCGMEPG

Šta je potrebno za otvaranje transakcionog računa?

Lični dokument
(lična karta ili pasoš)
Uvjerenje o zaposlenju
(od poslodavca)
Pristupnica
(popunjava se na šalteru banke)
Za otvaranje računa za svu potrebnu dokumentaciju kontaktirajte Banku.
Kontaktirajte nas

Sve vrste priliva i odliva novca u zemlji, možete obavljati posredstvom trasakcionog računa Zapad banke.

Sve vrste priliva i odliva novca iz inostranstva, možete obavljati posredstvom trasakcionog računa Zapad banke.

Bankarske instrukcije, koje je neophodno dostaviti prilikom transfera novca, mogu se dobiti prilikom otvaranja transakcionog računa ili kada to klijentu postane potrebno.

Sredstva iz inostranstva isplaćuju se u valuti u kojoj je novac poslat, a klijenti se takođe mogu odlučiti i za konverziju u nekoj drugoj valuti.

Nostro doznaka je doznaka kojom klijenti banke vrše plaćanja prema inostranstvu, po različitim osnovama.
Loro doznaka je doznaka iz inostranstva u korist klijenata banke, po različitim osnovama.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas