Dugoročni krediti

Ulaganje u dugoročnu sigurnost

Period otplate

do 120 mjeseca

Bizinis kredit prilagođen potrebama privrede

Finansiranje različitih poslovnih namjena

Dugoročni krediti se odobravaju za sljedeće namjene: ulaganja u osnovna sredstva, ulaganja u trajna obrtna sredstva, finansiranje tekućih obaveza, refinansiranje obaveza klijenta.

Dugoročni krediti

Dugoročni krediti se odobravaju za sljedeće namjene:

  • Ulaganja u osnovna sredstva – materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar), kao i nematerijalna imovina (patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize, razvoj proizvoda ili usluga), kojima se održava postojeći fond osnovnih sredstava, ili neznatno uvećava.
  • Ulaganja u trajna obrtna sredstva - finansiranje tekućih obaveza, koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima klijenta, a odnose se na sirovine, materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca.
  • Refinansiranje obaveza klijenta kod drugih finansijskih institucija i refinansiranje obaveza klijenta kod Banke.
  • Namijenjeni su pravnim licima iz svih djelatnosti poslovanja (uslužne djelatnosti, trgovina, poljoprivreda, proizvodnja, građevinarstvo i dr.).
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas

Dugoročni investicioni krediti

Dugoročni investicioni krediti namijenjeni su za realizaciju investicionih projekata iz oblasti:

  • Proizvodnje – krediti odobreni za modernizaciju ili proširenje proizvodnih postrojenja, investiranja u poslovne prostore, skladišne prostore, građevinska zemljišta, vozni park i plovila koja se koriste u proizvodnji ili obavljanju djelatnosti, kao i investiranja u ostala osnovna sredstva.
  • Turizma - krediti odobreni za kupovinu ili izgradnju novih, adaptaciju, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih turističkih kapaciteta (hotela, apartmana, soba, kampova, restorana, sportskih i drugih objekata i sl.) radi obavljanja turističke djelatnosti, uređenja i opremanja postojećih turističkih kapaciteta, nabavku plovila ili druge opreme radi iznajmljivanja turistima.
  • Građevinarstva - krediti kojima se finansira projekat izgradnje stambenog ili poslovnog objekta, isključivo namjenjenog daljoj prodaji na tržištu.
  • Poljoprivrede - krediti odobreni za osnivanje, proširivanje ili unapređenje poljoprivrednih gazdinstava.
  • Ostalih projekata iz svih oblasti, kojima se uvećava imovina klijenta, uz uslov, da se tako stečena imovina, koristi isključivo u poslovne svrhe i za obavljanje djelatnosti za koje je klijent registrovan.
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas

Krediti pokriveni oročenim novčanim depozitom

Proizvod omogućava finansiranje na teret sopstvenih sredstava klijenta ili trećeg lica, i pogodan je za sve namjene.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas

Kreditni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Podaci o kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke