Sigurnosne usluge i preporuke

zapad secure

Sigurnost prilikom internet kupovine važan je segment pri korišćenju naših proizvoda. Upravo zato konstantno unapređujemo tehnologije koje će zaštititi vaše podatke i finansijska sredstva.

PSD2 direktiva za još sigurnije plaćanje

Direktiva Europske unije - PSD2 (eng. Payment Service Directive) pored ostalog, izuzetno teži i poboljšanju sigurnosti elektronskog načina plaćanja.

Bilo da je u pitanju plaćanje karticom na fizičkom prodajnom mjestu ili putem internet, neophodno je sprovesti snažniju provjeru identiteta klijenta.

Platne kartice Zapad banke omogućavaju najviši nivo sigurnosti, kada je u pitanju upotreba kartica na uređajima koji podržavaju “čip” tehnologiju, te je kupovinu potrebno dodatno potvrditi PIN kodom.

U slučaju beskontaktnog plaćanja na fizičkom prodajnom mjestu za sve kupovine čiji je iznos do 50 eur,  dovoljno je platnu karticu približiti POS uređaju, dok je u slučajevima kupovine iznad 50 eur, transakciju neophodno potvrditi PIN  kodom.  U izuzetnim slučajevima, beskontaktnu transakciju je potrebno autorizovati PIN kodom I u slučaju manjih iznosa.

Prilikom plaćanja preko internet, ukoliko internet prodajno mjesto podržava 3D Secure standard, neophodno je izvšriti “pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta”. Pouzdana provjera autentičnosti vrši se:

3D secure 2 / ZAPAD SECURE

Autentifikacija korisnika putem SMS/Viber poruke (OTP koda):

Ukoliko je Internet transakcija inicirana Platnom karticom koja je registrovana za korišćenje Zapad Secure usluge, Autentifikacija korisnika izvšiće se na sledeći način:

 • Korisnik na uređaju koji je povezan sa Zapad Secure uslugom prima push notifikaciju sa detaljima transakcije;
 • Korisnik otvara notifikaciju i vrši Biometrijsku autentifikaciju na svom uređaju;
 • Uspješnom Biometrijskom autentifikacijom, smatra se da je Autentifikacija uspješna.
Za više detalja, pogledajte Uslove korišćenja “Zapad Secure” usluge:
sigurnosne preporuke

Platne kartice su postale dio naše svakodnevice i važno je da posebnu pažnju posvetimo sigurnosnim aspektima njihovog korišćenja. U nastavku pronađite sve informacije na koje trebate obratiti pažnju.

Po preuzimanju kartice obavezno potpišite, jer je nepotpisana kartica nevažeća

Prilikom korišćenja kartice, za svaku obavljenu transakciju dobićete SMS/Viber obavještenje

Gubitak kartice, bilo da je izgubljena ili ukradena u zemlji ili inostranstvu, odmah treba prijaviti na broj telefona:
+382 (0)20 690 069
(dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini)
 • Kartice naše banke su uključene u program sigurne kupovine na internetu - MasterCard SecureCode;
 • Vršite potpuno sigurno plaćanje na sajtovima koji imaju oznaku MasterCard SecureCode (desno)
 • Koristite karticu isključivo za kupovinu na web sajtovima renomiranih kompanija;
 • Kod ovog vida plaćanja treba dobro provjeriti pouzdanost prihvatioca i pročitati uslove plaćanja koje pruža (politiku povraćaja robe, naplata članarine i sl.), kao i da li posjeduje određeni vid zaštite podataka;
 • Neposredno prije plaćanja, potrebno je da pročitate sva obavještenja za transakciju koju vršite i upoznate se sa uslovima koje u tom momentu prihvatate. Nekada se u tekstu pisanom sitnim slovima, može naći uslov kupovine, koji je apsolutno nepovoljan po Vas;
 • Izbegavajte kupovinu putem računara sa javnim pristupom (Internet caffe);
 • Nikada ne unosite PIN platne kartice na internetu;
 • Nikada ne odgovarajte na mailove i ne pristupajte linkovima u kojima se traže podaci sa vaše platne kartice, čak ni u slučajevim kada oni izgledaju kao da su poslati od strane banke ili kartičarske organizacije (MasterCard...);
 • Banka nikada neće tražiti da joj dostavite podatke sa svoje platne kartice;
 • Banka nikada neće tražiti da joj dostavite svoj PIN kod;
 • Ukoliko prihvatno mjesto nema dodatne zaštite, ne zahtijeva unos CVC/CVV2 broja ili postoji bilo kakva nedoumica u pogledu uslova plaćanja, nemojte vršiti plaćanje;
 • Za Card not Present transakcije, koristite debitnu karticu koja podržava ovaj vid plaćanja;
 • Češće provjeravajte stanje Vaših računa i raspoloživo stanje po kartici;
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas