Vizija banke

Vizija Banke je njeno uspešno pozicioniranje u bankarskom sektoru Crne Gore kao:

  • univerzalne banke koja nudi širok spektar bankarskih proizvoda i usluga koji će biti prilagođen specifičnim potrebama njenih klijenata
  • dinamične, finansijski jake banke koja teži prepoznatljivom, vrhunskom nivou pružene usluge uz stalno unapređenje poslovanja, a za dobrobit akcionara, klijenata, zaposlenih i svih drugih zainteresovanih strana.

Misija banke

Misija Banke je građenje trajnih, harmoničnih, odnosa sa klijentima, posvećivanjem pažnje njihovim potrebama i kontinuirano korišćenje raspoloživih resursa, kroz širenje i unapređenje ponude proizvoda i usluga klijentima, zadržavajući visoki stepen kvaliteta pružene usluge, a u cilju unapređenja cjelokupnog poslovanja.

Korporativne vrijednosti

Jednostavnost

Nastojaćemo da klijentima pružamo usluge na način koji će garantovati zadovoljenje sadašnjih i predvidljivih budućih poslovnih potreba. Usluge ćemo pružati na način koji klijenta izlaže najnižim troškovina, na najefikasniji način.

Fleksibilnost

Imamo vremena i interesa da razgovaramo sa našim klijentima, čime ćemo dogovoriti obostrano korisnu i individualnu cijenu transakcije, uslova i ostalih parametara koji su pogodni za klijenta i uzimaju u obzir specifičnosti njegovog poslovanja.

Privatnost

cijenimo informaciju da imamo povjerenje klijenata, razumijemo važnost informacije i to je razlog zašto će bezbjednost i privatnost biti poštovani tokom svakog detalja i svake etape bankarske transakcije.

Pouzdanost

Dosljednom primjenom modernih standarda zdravog korporativnog upravljanja, afirmisanjem pravnih standarda koji uređuju aspekte unutrašnje kontrole, interne i eksterne revizije, stalnim racionalnim unapređivanjem primjenjenih informacionih i bankarskih tehnologija, Banke će u svakom trenutku nastojati da zasluži i opravda povjerenje klijenata, partnera i regulatora.

Društvena odgovornost

Banka će nastojati da stekne i održi reputaciju profesionalno odgovornog činioca.

Jednakost

Banka je posvećena odstranjivanju svih oblika diskriminacije iz svog ponašanja i poštujemo polne, starosne, etničke, vjerske, političke i jezičke različitosti, kao i razlike u sindikalnim opredjeljenjima, seksualnoj orjentaciji i invaliditetu.