Štednja je važan dio budućnosti svakog pojedinca. Ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, bilo da sredstva trebate odvojiti za sigurnost porodice, školovanje djece, za kupovinu m2 prostora više ili daleka putovanja, pripremili smo za Vas dva modela štednje sa najpovoljnijim kamatnim stopama.

Na ovaj način ostvarujete privalačan iznos kamate na oročena sredstva. Ujedno, obezbjeđujete njihovu sigurnost i dostupnost.


Banka je definisala kamate stope na oročene depozite fizičkih lica u EUR i USD za iznose oročenih depozita od EUR 500,00 do EUR 200.000,00, kao i za iznose oročenih depozita od USD 500,00 do USD 200.000,00., i za ročnost depozita na 12, 24 i 36 mjeseci.


Prilikom isplate kamate na štednju fizičkih lica, Banka je dužna da obračuna, obustavi i prenese Poreskoj upravi Crne Gore iznos poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o  porezu na dohodak fizičkih lica.

  

Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita

  Uslove konkretnih depozitni proizvoda moguće je provjeriti na Kalkulatoru štednje.

   

  Da zakažete sastanak ili saznate više detalja:

   Renta štednja – namijenjena je svima koji žele mjesečni prinos na oročena sredstva (tkz. renta), odnosno mjesečnu isplatu kamate, dok se glavnica isplaćuje po isteku perioda oročenja.
    
   Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita na poslednji dan u mjesecu, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos poreza na dohodak fizičkih lica, koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Klijenta, u skladu sa Zakonom o  porezu na dohodak fizičkih lica

   * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 200.000,00.

    Ročnost

    Standardna (klasična) štednja u valuti EUR ili USD

    Rentna štednja u valuti EUR ili USD

    12 mjeseci

    2,20%

    2,00%

    24 mjeseca

    2,60%

    2,40%

    36 mjeseci

    3,00%

    2,90%