Svjesni smo, da naše poslovanje ima ulogu i uticaj na cjelokupno društvo, i upravo zato promovišemo model rasta zasnovan na finansijskoj snazi, jakoj kapitalnoj osnovi i održivim rezultatima. Kostantno jačamo vaše povjerenje, razvijamo osjećaj pripadnosti kod svojih zaposlenih i brižljivo pratimo potrebe okruženja.


Identitet gradimo na snažnim vrijednostima, kojima se rukovodimo u svakodnevnom poslovanju:

  • Jednostavnost – nastojimo da klijentima pružamo usluge na način koji će garantovati zadovoljenje sadašnjih potreba, uz predviđanje budućih poslovnih rezultata. Usluge pružamo na najefikasniji način , uz minimalno izlaganje troškovima, kako trenutnih, tako i budućih klijenta.
  • Pouzdanost – dosljednom primjenom modernih standarda zdravog korporativnog upravljanja, afirmisanjem pravnih standarda koji uređuju aspekte unutrašnje kontrole, interne i eksterne revizije, stalnim unapredjivanjem primjenjenih informacionih i bankarskih tehnologija, banka će u svakom trenutku nastojati da zasluži i opravda povjerenje klijenata, partnera i nacionalnog bankarskog supervizora.
  • Odgovornost – banka nastoji da stekne i održi reputaciju profesionalnog i odgovornog činioca.
  • Transaprentnost – posvećeni smo principu transparentnosti kao osnovi svojih aktivnosti, komunikacije i ugovora, kako bismo omogućili svojim interesnim grupama autonomne i savjesne odluke.
  • Jednakost – posvećeni smo odstranjivanju svih oblika diskriminacije iz svog ponašanja i poštujemo polne, starosne, etničke, vjerske, političke i jezičke različitosti, kao i razlike u sindikalnim opredjeljenjima, seksualnoj orjentaciji i invaliditetu.